Luomutila, luomuviljely, luomukauppa | Kaarlejoki, Lookila

Yhdessä luonnon kanssa

Olemme tuottaneet luomua jo yli 30 vuotta. Aloitimme viljelyn pienimuotoisesti Rymättylässä Lookilan tilalla ja sittemmin toiminta on laajentunut Kaarlejoelle Tortinmäkeen. Kaarlejoelta löytyy nykyaikaiset juuresten ja vihannesten käsittelytilat sekä luomukauppa.

Tuotteita myydään oman kaupan lisäksi mm. ruokapiireille, tukkuun, toisille luomutiloille ja ravintoloihin. Kummankin tilan rakennuskantaa on korjattu vanhoja rakennuksia kunnioittaen. Kaarlejoen päärakennuksen tilat soveltuvat koulutus- ja kokoontumiskäyttöön, ympäristössä on hyvät mahdollisuudet luontoretkiin.