Luomusta

Luomu on ”hyväntekemisen positiivinen kierre”

Peltojen kasvukunnosta pidetään huolta, eläimillä on oikeus oman lajinsa mukaiseen käyttäytymiseen ja luonnon monimuotoisuus säilyy. Kun pellot, eläimet ja luonto voivat hyvin sen seurauksena ihminenkin voi paremmin.

Luomuviljelijän työ on mielekästä yhteistyötä luonnon kanssa ja asiakkaat saavat ruokaa joka tukee heidän hyvinvointiaan.

Lisää luomusta

Linkeistä pääset tutustumaan luomuun laajemmin, sen periaatteisiin, tutkimustietoon ja tarkastusjärjestelmään.